Konceptet

De olika containermodulerna skapar tillsammans en modern recirkulerande fiskodling (RAS – recirculating aquaculture system). Grundprincipen beskrivs väl av denna bild (från tillverkaren av vår biomedia, Expo-net):

recirculationplant

 

Vi strävar efter robusthet och enkelhet, snarare än optimal footprint och automation. Därav har vi inga trumfilter utan accepterar den större ytan ett kontaktfilter kräver mot att spara vatten, energi och komplexitet.

Mekanisk filtrering

Expo-net tog gram ett kontaktfilter som de kallar biological lamella filtration. Detta har vi anpassat till standardcontainers och uppnår lika hög grad av vattenrening som trumfilter mot en större yta och en högre grad av manuella moment.

Biological lamella separation

Odlingsmoduler

Odlingsmodulerna består av en avlång D-ended raceway inbyggd i en standardcontainer:

FlatRack_and_OpenTop_0000

d-ended-raceway