Produkter

Recirkulerande fiskodlingsmoduler

Tank20   –   Odlingstank 25 kubikmeter, upp till 5 tons årsproduktion

tank20

Tank40   –   Odlingstank 50 kubikmeter, upp till 10 tons årsproduktion

4cont.528

4cont.546

Bio20   –  Biofilter för upp till 125 kilo foder per dag

bio20

 

Bio40  –  Biofilter för upp till 250 kilo foder per dag

4cont.544

4cont.550

Mek80   –   Mekanisk filtrering för flöde up till 80 kubikmeter i timmen

Mek40   –   Mekanisk filtrering för flöde up till 80 kubikmeter i timmen4cont.548